Kurs
ZAKRES SZKOLENIA: …zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2009, Dz.U. 2009 Nr 21, poz. 118
Kurs uprawnia do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych (na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2009, Dz.U. 2009 Nr 21, poz. 118).Celem jest nabycie umiejętności odpowiadających minimum programowemu określonemu ww. rozporządzeniu