Europejskie Studium Przygotowania Zawodowego i Wiedzy Praktycznej

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej (kształcenia ustawicznego) w Starostwie Powiatu Grodziskiego pod nr. 12, 

http://espz.pl      e-mail: kursy@espz.pl

 tel. 666110231

 

kurs ZOOPSYCHOLOG

 

Kurs składa się z części korespondencyjnej (materiały pdf, zestawy pytań) oraz części online (wykłady w elearningu - nagrania),
które realizuje się równolegle. Czas na realizację - do 12 miesięcy.

 

Część korespondencyjna

Moduł 1 - Wprowadzenie do psychologii

Moduł 2 - Psychologia zwierząt

etogram psa i kota, zaburzenia zachowania

Moduł 3 - Terapie

Podstawy anatomii i fizjologii, terapie behawioralno-poznawcze, systemowe, zastosowanie medycyny naturalnej, organizacja zawodu

 

Część w elearningu

moduły online (łącznie 5)

 1/ seminarium 1 - "Podstawy psychologii ogólnej, podstawy komunikacji"

 2/ warsztaty "Podstawy nawiązywania dobrego kontaktu w sytuacji pomagania, wywieranie wpływu i motywowanie klientów do zmiany".

 3/ seminarium 2 - Fizjologiczne podstawy zachowania

 4/ seminarium 3 - Psychopatologia psów i kotów, klasyfikacja zaburzeń, terapie, przykłady

 5/ seminarium 4 - Terapie - behawioralne, poznawcze oraz wspomagające - ziołolecznictwo, homeopatia, masaż, ćwiczenia, etc

Egzamin online + zaliczenie pracy końcowej

 

 

 Opłaty:

W przypadku wpłaty całej kwoty jednorazowo w dniu zgłoszenia – 3500 zł

W przypadku płatności w ratach - 3700 zł

kolejne raty wpłacane zawsze z góry:

za każdy moduł korespondencyjny – 600 zł

za każdy moduł online – 350 zł

egzamin – 150 zł


 

Aby zapisać się , należy przysłać formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty min. 600zł (za pierwszy moduł) na konto:

konto bankowe  placówki
ESPZiWP, Budy Michałowskie 50, 96-316 Międzyborów
nr 
47 2130 0004 2001 0623 6335 0001