Towaroznawstwo zielarskie II stopnia część 4
(część 4 towaroznawsztwo)

Rodzaje, sposoby znakowania opakowań, oznaczenia instrukcji używania lub ulotki informacyjnej,
zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz postępowania w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu, przepisy prawne