Część 1 Zoopsycholog
(Część 1)

Seminarium 1 - Fizjologiczne podstawy zachowania, prowadzący Piotr Rzepkowski

Seminarium 2 - Psychologia, prowadzący Kamil Jaworski

Moduł 1 - Podstawy psychologii ogólnej