Towaroznawstwo zielarskie II stopnia część 1
(część 1 towaroznawsztwo)

anatomia i fizjologia człowieka, dietetyka i fizjologia żywienia, zasady udzielania pierwszej pomocy